Reductie van mensen op moeder aarde naar 1 miljard

In 2050 ziet de wereld er zo uit.

De wereldbevolking neemt nog toe tot circa 9 miljard mensen in 2050. Daarmee stijgt de voedselvraag. Daarnaast gaan mensen in opkomende economieën meer vlees, groente, fruit en vis eten, waardoor de vraag naar voedsel nog extra stijgt. Tegelijkertijd zullen door armoede nog grote aantallen mensen ondervoed zijn. Als we wereldwijd de biodiversiteit zoveel mogelijk willen behouden, dan is het nodig dat bestaande landbouwgronden zo effectief en duurzaam mogelijk benut worden.

Tot nu toe is dat allerminst het geval. Zo gaan door erosie en verzilting landbouwgronden verloren. Is reductie van aantal mensen de oplossing?

Studies laten zien dat bij ongewijzigd beleid er geen verandering komt in het huidige tempo waarmee de mondiale biodiversiteit afneemt met 50%. De bescherming van specifieke soorten en ecosystemen levert een belangrijke bijdrage, maar is niet voldoende om de doelstelling voor de bescherming van biodiversiteit te halen. De menselijke activiteit is het grootste probleem. We zijn gewoon met te veel op deze aarde op dit moment en de groei zit er stevig in.

Vraag is dan waarom 9 miljard mensen.

In het rapport Rethinking global biodiversity strategies van Nederlandse RIVM geeft het planbureau antwoord op de vraag welke maatregelen wel werken. De studie is uitgevoerd op verzoek van het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) met medefinanciering door LNV. Onder probleemstelling is als eerste genoemd de menselijke activiteit en misbruik van land en grondstoffen. Bekijk hier het rapport

Rethinking Global Biodiversity Strategies

Het planbureau voor leefomgiving laat zien dat Nederlandse beleidsmakers goed weten dat als we zo door gaan de enige oplossing is reductie van aantal mensen. Er word niet zo duidelijk als oplossing aangedragen maar je leest wel dat het probleem de groei is van de bevolking.

Planbureau voor leefomgeving Voedsel Biodiversiteit en klimaatverandering

Een korte geschiedenis van de mensheid
Het is heel moeilijk een definitief antwoord te geven op de vraag hoeveel mensen er ooit hebben geleefd. Een van de redenen daarvoor is dat het moeilijk is een echte ‘start’ van de mensheid aan te geven. Sommige wetenschappers rekenen de bevolking uit vanaf 200.000 jaar geleden. Toen ontstond de Homo sapiens, de moderne mens. Maar de Homo sapiens begon pas 150.000 jaar láter echt menselijke trekjes te vertonen. Ook waren er rond die tijd natuurlijk geen censussen. De eerste ruwe volkstellingen begonnen naar schatting al zo’n 10.000 voor Christus, maar die waren nogal incompleet.

Homo sapiens
In de beginjaren van de Homo sapiens groeide de bevolking heel erg langzaam. De gemiddelde levensduur lag toen maar rond de 10 tot 12 jaar. Amper genoeg voor vruchtbaarheid dus. Bovendien leefden we toen nog in een erg vijandelijke omgeving, wat een vroege dood heel normaal maakte. De eerste mijlpaal van een miljoen mensen ontstond pas rond 10.000 voor Christus.

Agricultuur
De opkomst van agricultuur en de eerste kleine steden (rond 8000 voor Christus) hielpen de groei van de mens. Maar nog steeds was de groei gemiddeld minder dan 0,05 procent. Rond het jaar 0 leefden er naar schatting 200 miljoen mensen, maar die schatting varieert. Er zijn ook wetenschappers die 300 tot zelfs 600 miljoen noemen. Dat laat zien hoe inaccuraat de schattingen in die tijden waren.

Vanaf het jaar 0 duurde het nog heel erg lang voor er een significante bevolkingsgroei te zien was. Een dieptepunt vond in de Middeleeuwen plaats, toen de Zwarte Dood bijna de helft van de Europeanen het leven benam. Het duurde naar schatting zo’n 150 jaar voordat de bevolking er weer een beetje bovenop was.

Industriële revolutie
Het duurde tot omstreeks 1800 voordat de wereldbevolking één miljard sterk was. Vanaf dat moment ging het echter in sneltreinvaart. De industriële revolutie verhoogde de levensstandaard significant. Er waren minder geboortes nodig (40 per 1000 mensen per jaar) om de bevolking te laten groeien. Ter vergelijking: Nu is dat nog maar 23 per 1000, en rond de het begin van de jaartelling het dubbele: 80 per 1000.

Bill Gates presentatie dat reductie van aantal mensen de oplossing is.

Miljarden
Betere zorg en levensstandaarden zorgden voor een gigantische stijging van de populatie. Maar ook de toen veel betere censussen lieten ons zien wanneer we welke mijlpalen bereikten. De miljarden:

 • 1804: 1 miljard
 • 1927: 2 miljard
 • 1960: 3 miljard
 • 1975: 4 miljard
 • 1987: 5 miljard
 • 1999: 6 miljard
 • 2011: 7 miljard

U kunt dat cijfer ook in perspectief zien, en de tussenjaren berekenen.

 • 1804 jaar: 1 miljard
 • 123 jaar later: 2 miljard
 • 33 jaar later: 3 miljard
 • 15 jaar later: 4 miljard
 • 12 jaar later: 5 miljard
 • weer 12 jaar later: 6 miljard
 • en dan weer 12 jaar later: 7 miljard

De bevolkingsgroei is dus vooral de afgelopen eeuw hard gestegen. Tot het jaar 1800 ging het proces relatief traag. Toch is er wel iets te zeggen over het aantal wereldbewoners tot die tijd.

Groei vandaag de dag
80 miljoen: De jaarlijkse groei van de wereldbevolking op dit moment. 1,7 miljard: In 2060 wonen er zoveel mensen in India, dat dan het bevolkingrijkste land op aarde is. Nu is dat nog China met 1,35 miljard inwoners, gevolgd door India (1,24 miljard).

Waarom niet preventief ruimen of reductie stimuleren
Studie laten zien dat bevolking terug brengen naar 500.000.000 een goede balans is met de natuur. Dus zoals we hier rondliepen 250 jaar geleden. Eigenlijk niet eens zo lang gelden. Maar hoe zou dit er uit moeten zien en is er al niet een plan om deze doelstelling te halen. Een ziekte, oorlog of zuivering heeft de geschiedenisboeken gevuld. Zien we niet in de wereld dat dit al aan de gang is. Maar het gaat niet snel genoeg.

Georgia Guidestones
Over wie opdracht tot de Georgia Guidestones heeft gegeven en wat de bedoeling is, bestaat veel onduidelijkheid, omdat de enige nog levende man die de opdrachtgever R. C. Christian heeft ontmoet heeft beloofd niets te zeggen. Christian, die niet zijn echte naam gaf, vertegenwoordigde een ‘kleine groep van loyale Amerikanen’. De constructie begon in de zomer van 1979. Christian betaalde het land en de constructie, maar droeg het monument later over aan Elbert County.

Opschrift van de Georgia Guidestones

Maintain humanity under 500,000,000
In perpetual balance with nature
Guide reproduction wisely
Improving fitness and diversity
Unite humanity with a living New language
Rule passion — faith — tradition
And all things With tempered reason
Protect people and nations
With fair laws and just courts
Let all nations rule internally
Resolving external disputes
In a world court
Avoid petty laws and useless officials
Balance personal rights with Social duties.
Prize truth — beauty — love — Seeking harmony with the Infinite
Be not a cancer on the earth — Leave room for nature — Leave room for nature

Hoe denkt men er over in de VS
De verenigde staten word wel gezien als de nieuwe wereldmacht die er toe zal leiden dat de doelstellingen gehaald worden van de Georgia Guidestones. Waarom niet gewoon meewerken en de aarde en de mensheid reden. Alleen is de vraag wil jij je leven geven voor dit hogere doel. Of gaan we vechtend en ploeterend als mensheid ten onder. De aarde en de natuur zullen dan zegen vieren. In beide scenario’s een goede uitkomst.

De VS met Trump heeft de oplossen.

Bekijk eens de missie van Trump op NOS

In 2009 gemaakte film zien we de geschiedenis zoals we deze kennen en de projecten die nu gaande zijn. Het uitrollen van dit beleid heeft niet veel te maken met Trump. Het lijkt er sterk op dat Trump de man is die het beleid tot uitvoering brengt. Endgame is een omstreden film maar geeft goed aan wat nu aan de hand is.

The Iceman Film wordt dé film over de Wim Hof-methode (maar nog even geduld a.u.b…)

“Ik ben een medisch mysterie. Maar ik wilde verder. Van circusact tot wetenschapper.” Wim Hof, alias The Iceman, is in Nederland al vrij bekend. En ook internationaal is zijn ster rijzende. Maar een goede film over Wim Hof en diens methode ontbrak nog. De Nederlands-Spaanse filmmaker Manely Batista werkt nu aan een documentaire over het wonderlijke levensverhaal van Wim Hof: The Iceman Film. Met jouw hulp draait hij vanaf december 2018 in de bioscoop.

‘Hij beklom de Kilimanjaro in korte broek. Hij zwom onder poolijs door. Hij rende een marathon blootvoets door de sneeuw.’ De promovideo bij de documentaire lijkt wel een superheldenfilm van Netflix. Alle bekende mijlpalen van Hof komen voorbij. Zijn persoonlijke prestaties, maar ook zijn samenwerkingen met de wetenschap: bijvoorbeeld het bloedonderzoek waaruit bleek dat Hof zijn immuunsysteem bewust kan beïnvloeden.

Je kunt zoveel meer dan je denkt

En dat maakt Hof’s verhaal zo wonderlijk. Want keer op keer laat hij onderzoekers in verbazing achter en stelt hij ze voor nieuwe vragen. Hof heeft een andere fase in de wetenschap opengebroken. Een fase waarin we leren dat de mens tot nog veel meer in staat is dan we denken, en hiervoor beetje bij beetje bewijzen en verklaringen gaan vinden. Niet alleen Wim Hof, maar iedereen kan, met training, zijn grenzen verleggen! Het is vooral die boodschap – zeker in deze tijden vol stress – waardoor de productie van deze Wim Hof film zo belangrijk is.

Want hoe zou de wereld eruit zien als meer mensen deze training aan zouden gaan? Om in te gaan op een eerder voorbeeld: wie zijn immuunsysteem kan aansturen, kan in theorie ook zijn ziekte afremmen of zelfs genezen. Zoiets klinkt onwaarschijnlijk, maar Hof rammelt aan deze en andere fundamenten van de wetenschap.

Het oefenen van de Wim Hof-methode gaat natuurlijk verder dan de vele gimmicks met ijs die online te zien zijn. Het gaat om het aanspreken en ontwikkelen van onvermoede krachten in jezelf, vermogens die we vergeten zijn door groeiende welvaart en aannames over ons eigen kunnen. Wanneer je die oerkrachten weet te bereiken, wat doet dat met je vertrouwen? Met je innerlijke rust? Stel je eens voor!

The Iceman Film

Zo’n boodschap verdient het om aan een internationaal publiek verteld te worden. Op een manier die recht doet aan de spectaculaire doorbraken die Wim Hof laat zien. Met die ambitie is de Nederlands-Spaanse filmmaker Manely ‘Vives’ Batista sinds een aantal jaar bezig om een film te realiseren over Hof en de technieken die hij gebruikt.

Hoewel de film ook over Wim Hof’s leven gaat, over zijn tegenslagen en levensmissie, wil Batista met de film vooral aandacht vestigen op de oeroude technieken die iedere mens in staat stellen om Iceman-staaltjes te verrichten. Hof is slechts een voorbeeld. De wetenschappelijke toetsing van Hof’s uitspraken en prestaties was de belangrijkste voorwaarde van Batista om aan de film te beginnen. En overigens ook van Hof, die zichzelf inmiddels presenteert als mobiel wetenschappelijk experiment. Verwacht dus geen kritiekloze Icemanpromotie.

De film moet eind 2018 uitkomen en internationaal in de bioscoop te zien zijn. Op dit moment werkt Batista aan de voorbereiding en het realiseren van de gespeelde scènes. Vanaf zomer 2017 begint hij met de opnames van de gehele documentaire. De schaal van de productie vereist een voor documentaires flink budget, dus alle hulp van het publiek is welkom. Wil jij helpen bij de totstandkoming van deze film? Ga dan nu naar crowdfundingplatform Indiegogo, waar je kunt bijdragen met een donatie voor The Iceman Film. En zoals het crowdfundingcampagnes betaamt is het voor wat, hoort wat: schenk je minstens €1500,-, dan kun je je borst natmaken voor een persoonlijke training van Wim Hof in Polen. Cool toch?

Wat is Vedische astrologie?

Op zoek naar goede raad en adviezen op je levenspad? Mogelijk kun je aankloppen bij Jyotish, oftewel de Vedische astrologie. Wat is de Vedische astrologie en waarin verschilt deze van de Westerse astrologie? En wat kun je ermee?

Een kind wordt geboren op die dag en op dat tijdstip waarop de kosmische stralen in mathematische harmonie zijn met zijn persoonlijke karma. Zijn horoscoop is een uitdagend portret dat zijn onveranderlijke verleden weergeeft en de mogelijke resultaten hiervan. Maar de geboortehoroscoop kan alleen correct geïnterpreteerd worden door diegene met intuïtieve wijsheid, en dat zijn er maar weinig.

(Yogananda in Autobiography of a yogi)

Maharishi Bhrighuji, grondlegger van de Jyotish.

Wat is Jyotish/Vedische astrologie?

Jyotish, ook wel Jyotish Vidya of ‘het oog van de Veda’, komt uit de Vedische traditie en is verbonden met overige Vedische disciplines, zoals de ayurveda. In het Sanskriet betekent Jyotish de wetenschap van het licht, of ‘het licht van god’. Jyotish beschrijft de stand van de planeten en het gesternte ten tijde van onze geboorte en geeft op basis hiervan bruikbare adviezen om inzicht te krijgen in ons levenspad. Door een zorgvuldige analyse van deze kosmische invloeden kan Jyotish ons helpen om onze krachten en uitdagingen op een realistische wijze te beoordelen. Zo kan een Jyotish-consult je helpen om je volle potentieel te bereiken.

De Vedische astrologie geeft informatie over de interactie tussen kosmos en individu. Hierdoor is de Vedische astrologie een spirituele astrologie, met veel aandacht voor karma en vorige levens. Bovendien maakt dat de Vedische astrologie heel concreet. Het laat zien wat voor invloed de kosmos heeft op het individu. Vandaar dat de Vedische astrologie bekend staat om het doen van accurate actualiteitsanalyses. Hoofddoel van de Vedische astrologie is om problemen te voorkomen voordat ze ontstaan.

De drie onderdelen van Jyotish:

 1. Samhita: heeft betrekking tot zaken op wereldniveau
 2. Ganita: heeft betrekking tot het wiskundige en astronomische aspect, met name berekeningen over de hemellichamen
 3. Hora: analyse en voorspelling op basis van de geboortehoroscoop

Wat is het verschil tussen Jyotish en Westerse astrologie?

Er is een groot verschil tussen Jyotish en astrologie zoals we er in het Westen naar kijken. Grootste onderscheid is wel dat de Vedische astrologie gebruik maakt van de siderische dierenriem, die gebaseerd wordt op de vaste, zichtbare posities van de constellaties. De Westerse astrologie daarentegen baseert zich op de tropische dierenriem, die uitgaat van de relatieve en veranderende positie van de zon. Door het proces van precessie van de equinoxen (axiale precessie), drijven deze twee systemen ook nog eens uit elkaar.

Bij Jyotish wordt niet uitgegaan van het sterrenbeeld, zoals bij onze tropische astrologie. De ascendant is leidend. Dat is de constellatie die op het tijdstip van je geboorte opkwam in het oosten. Uit deze informatie kan met Jyotish meer verteld worden over persoonlijkheid, fysiek lichaam en de manier waarop je je als persoon neerzet in de wereld.

Wat kan ik met de Vedische astrologie?

De Vedische astrologie is een goede aanvulling op de Westerse astrologie. Het systeem heeft zich in de duizenden jaren dat het bestaat bewezen. Jyotish kan je leren over karma en spiritualiteit, de Westerse astrologie schenkt op haar beurt veel aandacht aan psychologie.

Wil je jouw levensvragen voorstellen aan een Vedisch astroloog? Deel van onze Spirituele Reis naar India is de mogelijkheid tot een consult bij een Vedisch astroloog, in Varanasi. Ook tijdens onze Gezondheidsreis naar India is er gelegenheid tot het organiseren van zo’n consult. Dit kan vormgegeven worden in een puja, specifiek een brighu puja.

Meer weten?

Net als ‘onze’ astrologie vind je ook voor de Vedische astrologie volop websites, filmpjes en online consults. Hier een selectie:

De tien mooiste yogafestivals in 2014

Een yogales is één ding, maar je zonnegroet delen met duizend anderen in het midden van de natuur, dát is pas een ervaring. Je kunt dit wereldwijd, door het hele jaar heen doen de talloze yogafestivals. Wat zijn volgens ons de tien mooiste yogafestivals wereldwijd in 2014? Een overzicht.

Een opmerking vooraf: we zijn natuurlijk al een tijdje onderweg in 2014. Enkele van de festivals zijn dan ook al achter de rug, maar ze zijn meegenomen omdat ze absoluut in deze top tien thuishoren. Wees gerust, ze worden jaarlijks georganiseerd, dus schrijf ze op in je agenda! In willekeurige volgorde:

Sun Valley Wellness Festival

1. Sun Valley Wellness Festival

 • Waar: Sun Valley, Idaho, Verenigde Staten
 • Wanneer: 22-26 mei 2014

Dit vijfdaagse festival in de Amerikaanse staat Idaho is een begrip in de yogawereld. Het is alweer de zeventiende editie die in mei gehouden wordt. Topsprekers zoals spiritueel leider Panache Desai en liefdesgoeroe Arielle Ford geven acte de présence, tezamen met een aantal andere pioniers en leraren op het gebied van yoga, spiritualiteit en milieubewustzijn. Doel van het festival is “om mensen te inspireren tot positieve verandering”.

Kijk hier voor meer info

2. Soulsational Music and Wellness Festival

 • Waar: Veterans Park, Bayville, New Jersey, Verenigde Staten
 • Wanneer: 26 juli 2014

Het Soulsational-festival is erop gericht om beoefenaars, bedrijven en organisaties in de welnesssector kennis te laten maken met diverse healingtechnieken. Om te leren, te delen en te ontdekken. Met als doel “om groen, organisch, gezond en bewust leven te stimuleren”.

Kijk hier voor meer info

3. Zambhala International Yoga Festival

Zambhala International Yoga Festival
 • Waar: Bardo, Goa (India)
 • Wanneer: december 2014

Het wordt ook wel het ‘Yoga lovers paradise’ genoemd: Zambhala International Yoga Festival. De Facebookpagina met 55000 volgers spreekt boekdelen: op 21 en 22 december 2013 werd het festival voor het laatst georganiseerd en het was een doorslaand succes. Op het strand van Goa, India, verzamelden zich de grootste yoga-experts, spirituele leiders, beoefenaars, genezers, muzikanten en kunstenaars. Dit najaar is het weer zover. Wees er op tijd bij.

Kijk hier voor meer info

4. Wanderlust Yoga Festivals

Wanderlust: yoga in the city (San Francisco)
 • Waar: verschillende lokaties
 • Wanneer: het hele jaar door

De zonnegroet met duizend yogi’s tegelijk middenin adembenemende, ontwakende natuur: het kan op de Wanderlust Yoga Festivals in de Verenigde Staten, Australië, Nieuw Zeeland, Canada en Chili. Op schitterende lokaties kun je meerdere keren per jaar je matje uitrollen voor een meerdaagse verdieping in je practice, met een groep gelijkgestemden. De festivals laten zich ook met kortdurende massa-events zien in diverse steden, zoals Los Angeles, Philadelphia en Sydney.

Kijk hier voor meer info

Bali Spirit Festival

5. Bali Spirit Festival

 • Waar: Ubud, Bali, Indonesië
 • Wanneer: 19-23 maart 2014

Inmiddels helaas achter de rug, maar absoluut het inplannen waard voor volgend jaar: het BaliSpirit Festival in Indonesië. Bekende muzikanten, yogi’s en dansers uit verschillende continenten togen naar het eiland Bali om “het potentieel voor positieve verandering van binnen te doen ontwaken”, zoals dat zo mooi heet in yogaland. Van restorative hatha flow tot chakra ma yoga en zenthai shatsu: er was voor elk wat wils. Tot ziens in 2015!

Kijk hier voor meer info

6. International Yoga Festival

 • Waar: Albany, Nieuw Zeeland
 • Wanneer: 11-13 april 2014

De focus van dit kleinschalige festival in Nieuw Zeeland ligt op traditionele yogatechnieken en spiritualiteit. Er zijn zelfs yogasessies voor kinderen bij en in de avonden is er muziek. Je moet hiervoor wel helemaal naar de andere kant van de wereld. Als je toch al in Kiwiland bent: gaan met die banaan!

Kijk hier voor meer info

7. Yoga Rainbow Festival

Yoga Rainbow Festival – Novosibirsk 2011
 • Waar: Cirali, Turkije / Goa, India / Rusland
 • Wanneer: o.m. 3-9 mei 2014

Het Yoga Rainbow Festival wordt op verschillende lokaties georganiseerd, waaronder de Turkse kuststad Cirali. Het hele  yogaspectrum komt aan bod, en verder Thaise massage, yogatherapie, Ayurvedische geneeskunde en nog veel meer.

Kijk hier voor meer info

8. Barcelona Yoga Festival

 • Waar: Barcelona, Spanje
 • Wanneer: 3-7 juli 2014

Yoga, yoga, yoga. Barcelona heeft alles al, dus yoga mag ook niet ontbreken. Officieel heet het de Barcelona Yoga Conferentie, en dat verhoogt de status nog wat meer. Het aanbod: meer dan twintig yogastijlen, meer dan vijftig docenten en performers, meer dan honderd sessies, groepskorting en een kinderprogramma. Het BYC is professioneel aangepakt en mikt op oprechte en gekwalificeerde geïnteresseerden.

Kijk hier voor meer info

9. International Yoga Festival

 • Waar: Rishikesh, Uttarakhand, India
 • Wanneer: 1-7 maart, 2015

Het Indiase Rishikesh is de officieuze yogahoofdstad van de wereld. Een maand geleden organiseerde de Parmarth Niketan Ashram in Rishikesh, India, een weeklang internationaal yogafestival. Met meer dan 600 deelnemers uit de hele wereld, die tussen 4 uur ‘s morgens en 21.30 uur ‘s avonds lessen en leringen bijwoonden van experts en teachers uit meer dan vijftien landen.

Swami Chidanand Saraswati, de oprichter van de ashram, zei zinnige dingen over de groeiden populariteit van yoga: “Yoga is eenwording van het zelf met het Goddelijke. Het is niet alleen de eenwording van ons hoofd met onze knieën, of onze handen met de grond.” Hij vervolgde: “Uttarakhand is de geboorteplek van yoga en jullie zijn allen uitverkoren om hier de heilige wetenschap op te nemen.”

Kijk hier voor meer info

10. Festivals in Nederland

Rotterdam in Balans festival

Zijn er nog mooie yogafestivals in Nederland dit jaar? Jazeker! Tussen 27 en 29 juni 2014 organiseert Yoga Magazine op Terschelling het Yoga Festival, met een line-up van gerenommeerde yogi’s en teachers. In Rotterdam is er op 22 september het Rotterdam in Balans Festival. Ook Bezielen is erbij!

Kortom, reden genoeg om je een aantal dagen in binnen- of het buitenland onder te dompelen in yoga, yoga, yoga!

Bron: Times of India