Reductie van mensen op moeder aarde naar 1 miljard

In 2050 ziet de wereld er zo uit.

De wereldbevolking neemt nog toe tot circa 9 miljard mensen in 2050. Daarmee stijgt de voedselvraag. Daarnaast gaan mensen in opkomende economieën meer vlees, groente, fruit en vis eten, waardoor de vraag naar voedsel nog extra stijgt. Tegelijkertijd zullen door armoede nog grote aantallen mensen ondervoed zijn. Als we wereldwijd de biodiversiteit zoveel mogelijk willen behouden, dan is het nodig dat bestaande landbouwgronden zo effectief en duurzaam mogelijk benut worden.

Tot nu toe is dat allerminst het geval. Zo gaan door erosie en verzilting landbouwgronden verloren. Is reductie van aantal mensen de oplossing?

Studies laten zien dat bij ongewijzigd beleid er geen verandering komt in het huidige tempo waarmee de mondiale biodiversiteit afneemt met 50%. De bescherming van specifieke soorten en ecosystemen levert een belangrijke bijdrage, maar is niet voldoende om de doelstelling voor de bescherming van biodiversiteit te halen. De menselijke activiteit is het grootste probleem. We zijn gewoon met te veel op deze aarde op dit moment en de groei zit er stevig in.

Vraag is dan waarom 9 miljard mensen.

In het rapport Rethinking global biodiversity strategies van Nederlandse RIVM geeft het planbureau antwoord op de vraag welke maatregelen wel werken. De studie is uitgevoerd op verzoek van het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) met medefinanciering door LNV. Onder probleemstelling is als eerste genoemd de menselijke activiteit en misbruik van land en grondstoffen. Bekijk hier het rapport

Rethinking Global Biodiversity Strategies

Het planbureau voor leefomgiving laat zien dat Nederlandse beleidsmakers goed weten dat als we zo door gaan de enige oplossing is reductie van aantal mensen. Er word niet zo duidelijk als oplossing aangedragen maar je leest wel dat het probleem de groei is van de bevolking.

Planbureau voor leefomgeving Voedsel Biodiversiteit en klimaatverandering

Een korte geschiedenis van de mensheid
Het is heel moeilijk een definitief antwoord te geven op de vraag hoeveel mensen er ooit hebben geleefd. Een van de redenen daarvoor is dat het moeilijk is een echte ‘start’ van de mensheid aan te geven. Sommige wetenschappers rekenen de bevolking uit vanaf 200.000 jaar geleden. Toen ontstond de Homo sapiens, de moderne mens. Maar de Homo sapiens begon pas 150.000 jaar láter echt menselijke trekjes te vertonen. Ook waren er rond die tijd natuurlijk geen censussen. De eerste ruwe volkstellingen begonnen naar schatting al zo’n 10.000 voor Christus, maar die waren nogal incompleet.

Homo sapiens
In de beginjaren van de Homo sapiens groeide de bevolking heel erg langzaam. De gemiddelde levensduur lag toen maar rond de 10 tot 12 jaar. Amper genoeg voor vruchtbaarheid dus. Bovendien leefden we toen nog in een erg vijandelijke omgeving, wat een vroege dood heel normaal maakte. De eerste mijlpaal van een miljoen mensen ontstond pas rond 10.000 voor Christus.

Agricultuur
De opkomst van agricultuur en de eerste kleine steden (rond 8000 voor Christus) hielpen de groei van de mens. Maar nog steeds was de groei gemiddeld minder dan 0,05 procent. Rond het jaar 0 leefden er naar schatting 200 miljoen mensen, maar die schatting varieert. Er zijn ook wetenschappers die 300 tot zelfs 600 miljoen noemen. Dat laat zien hoe inaccuraat de schattingen in die tijden waren.

Vanaf het jaar 0 duurde het nog heel erg lang voor er een significante bevolkingsgroei te zien was. Een dieptepunt vond in de Middeleeuwen plaats, toen de Zwarte Dood bijna de helft van de Europeanen het leven benam. Het duurde naar schatting zo’n 150 jaar voordat de bevolking er weer een beetje bovenop was.

Industriële revolutie
Het duurde tot omstreeks 1800 voordat de wereldbevolking één miljard sterk was. Vanaf dat moment ging het echter in sneltreinvaart. De industriële revolutie verhoogde de levensstandaard significant. Er waren minder geboortes nodig (40 per 1000 mensen per jaar) om de bevolking te laten groeien. Ter vergelijking: Nu is dat nog maar 23 per 1000, en rond de het begin van de jaartelling het dubbele: 80 per 1000.

Bill Gates presentatie dat reductie van aantal mensen de oplossing is.

Miljarden
Betere zorg en levensstandaarden zorgden voor een gigantische stijging van de populatie. Maar ook de toen veel betere censussen lieten ons zien wanneer we welke mijlpalen bereikten. De miljarden:

 • 1804: 1 miljard
 • 1927: 2 miljard
 • 1960: 3 miljard
 • 1975: 4 miljard
 • 1987: 5 miljard
 • 1999: 6 miljard
 • 2011: 7 miljard

U kunt dat cijfer ook in perspectief zien, en de tussenjaren berekenen.

 • 1804 jaar: 1 miljard
 • 123 jaar later: 2 miljard
 • 33 jaar later: 3 miljard
 • 15 jaar later: 4 miljard
 • 12 jaar later: 5 miljard
 • weer 12 jaar later: 6 miljard
 • en dan weer 12 jaar later: 7 miljard

De bevolkingsgroei is dus vooral de afgelopen eeuw hard gestegen. Tot het jaar 1800 ging het proces relatief traag. Toch is er wel iets te zeggen over het aantal wereldbewoners tot die tijd.

Groei vandaag de dag
80 miljoen: De jaarlijkse groei van de wereldbevolking op dit moment. 1,7 miljard: In 2060 wonen er zoveel mensen in India, dat dan het bevolkingrijkste land op aarde is. Nu is dat nog China met 1,35 miljard inwoners, gevolgd door India (1,24 miljard).

Waarom niet preventief ruimen of reductie stimuleren
Studie laten zien dat bevolking terug brengen naar 500.000.000 een goede balans is met de natuur. Dus zoals we hier rondliepen 250 jaar geleden. Eigenlijk niet eens zo lang gelden. Maar hoe zou dit er uit moeten zien en is er al niet een plan om deze doelstelling te halen. Een ziekte, oorlog of zuivering heeft de geschiedenisboeken gevuld. Zien we niet in de wereld dat dit al aan de gang is. Maar het gaat niet snel genoeg.

Georgia Guidestones
Over wie opdracht tot de Georgia Guidestones heeft gegeven en wat de bedoeling is, bestaat veel onduidelijkheid, omdat de enige nog levende man die de opdrachtgever R. C. Christian heeft ontmoet heeft beloofd niets te zeggen. Christian, die niet zijn echte naam gaf, vertegenwoordigde een ‘kleine groep van loyale Amerikanen’. De constructie begon in de zomer van 1979. Christian betaalde het land en de constructie, maar droeg het monument later over aan Elbert County.

Opschrift van de Georgia Guidestones


Dit staat er op verschillende talen op. De nieuwe wereld orde zoals men dit aan het uitrollen is.

Maintain humanity under 500,000,000
In perpetual balance with nature
Guide reproduction wisely
Improving fitness and diversity
Unite humanity with a living New language
Rule passion — faith — tradition
And all things With tempered reason
Protect people and nations
With fair laws and just courts
Let all nations rule internally
Resolving external disputes
In a world court
Avoid petty laws and useless officials
Balance personal rights with Social duties.
Prize truth — beauty — love — Seeking harmony with the Infinite
Be not a cancer on the earth — Leave room for nature — Leave room for nature

Hoe denkt men er over in de VS
De verenigde staten word wel gezien als de nieuwe wereldmacht die er toe zal leiden dat de doelstellingen gehaald worden van de Georgia Guidestones. Waarom niet gewoon meewerken en de aarde en de mensheid reden. Alleen is de vraag wil jij je leven geven voor dit hogere doel. Of gaan we vechtend en ploeterend als mensheid ten onder. De aarde en de natuur zullen dan zegen vieren. In beide scenario’s een goede uitkomst.

De VS met Trump heeft de oplossen.

Bekijk eens de missie van Trump op NOS

In 2009 gemaakte film zien we de geschiedenis zoals we deze kennen en de projecten die nu gaande zijn. Het uitrollen van dit beleid heeft niet veel te maken met Trump. Het lijkt er sterk op dat Trump de man is die het beleid tot uitvoering brengt. Endgame is een omstreden film maar geeft goed aan wat nu aan de hand is.