Wat is Vedische astrologie?

Op zoek naar goede raad en adviezen op je levenspad? Mogelijk kun je aankloppen bij Jyotish, oftewel de Vedische astrologie. Wat is de Vedische astrologie en waarin verschilt deze van de Westerse astrologie? En wat kun je ermee?

Een kind wordt geboren op die dag en op dat tijdstip waarop de kosmische stralen in mathematische harmonie zijn met zijn persoonlijke karma. Zijn horoscoop is een uitdagend portret dat zijn onveranderlijke verleden weergeeft en de mogelijke resultaten hiervan. Maar de geboortehoroscoop kan alleen correct geïnterpreteerd worden door diegene met intuïtieve wijsheid, en dat zijn er maar weinig.

(Yogananda in Autobiography of a yogi)

Maharishi Bhrighuji, grondlegger van de Jyotish (wat is de vedische astrologie en wat kan jij ermee?)
Maharishi Bhrighuji, grondlegger van de Jyotish.

Wat is Jyotish/Vedische astrologie?

Jyotish, ook wel Jyotish Vidya of ‘het oog van de Veda’, komt uit de Vedische traditie en is verbonden met overige Vedische disciplines, zoals de ayurveda. In het Sanskriet betekent Jyotish de wetenschap van het licht, of ‘het licht van god’. Jyotish beschrijft de stand van de planeten en het gesternte ten tijde van onze geboorte en geeft op basis hiervan bruikbare adviezen om inzicht te krijgen in ons levenspad. Door een zorgvuldige analyse van deze kosmische invloeden kan Jyotish ons helpen om onze krachten en uitdagingen op een realistische wijze te beoordelen. Zo kan een Jyotish-consult je helpen om je volle potentieel te bereiken.

De Vedische astrologie geeft informatie over de interactie tussen kosmos en individu. Hierdoor is de Vedische astrologie een spirituele astrologie, met veel aandacht voor karma en vorige levens. Bovendien maakt dat de Vedische astrologie heel concreet. Het laat zien wat voor invloed de kosmos heeft op het individu. Vandaar dat de Vedische astrologie bekend staat om het doen van accurate actualiteitsanalyses. Hoofddoel van de Vedische astrologie is om problemen te voorkomen voordat ze ontstaan.

De drie onderdelen van Jyotish:

  1. Samhita: heeft betrekking tot zaken op wereldniveau
  2. Ganita: heeft betrekking tot het wiskundige en astronomische aspect, met name berekeningen over de hemellichamen
  3. Hora: analyse en voorspelling op basis van de geboortehoroscoop

Wat is het verschil tussen Jyotish en Westerse astrologie?

Er is een groot verschil tussen Jyotish en astrologie zoals we er in het Westen naar kijken. Grootste onderscheid is wel dat de Vedische astrologie gebruik maakt van de siderische dierenriem, die gebaseerd wordt op de vaste, zichtbare posities van de constellaties. De Westerse astrologie daarentegen baseert zich op de tropische dierenriem, die uitgaat van de relatieve en veranderende positie van de zon. Door het proces van precessie van de equinoxen (axiale precessie), drijven deze twee systemen ook nog eens uit elkaar.

Bij Jyotish wordt niet uitgegaan van het sterrenbeeld, zoals bij onze tropische astrologie. De ascendant is leidend. Dat is de constellatie die op het tijdstip van je geboorte opkwam in het oosten. Uit deze informatie kan met Jyotish meer verteld worden over persoonlijkheid, fysiek lichaam en de manier waarop je je als persoon neerzet in de wereld.

Wat kan ik met de Vedische astrologie?

De Vedische astrologie is een goede aanvulling op de Westerse astrologie. Het systeem heeft zich in de duizenden jaren dat het bestaat bewezen. Jyotish kan je leren over karma en spiritualiteit, de Westerse astrologie schenkt op haar beurt veel aandacht aan psychologie.

Wil je jouw levensvragen voorstellen aan een Vedisch astroloog? Deel van onze Spirituele Reis naar India is de mogelijkheid tot een consult bij een Vedisch astroloog, in Varanasi. Ook tijdens onze Gezondheidsreis naar India is er gelegenheid tot het organiseren van zo’n consult. Dit kan vormgegeven worden in een puja, specifiek een brighu puja.

Meer weten?

Net als ‘onze’ astrologie vind je ook voor de Vedische astrologie volop websites, filmpjes en online consults. Hier een selectie: