“Meditatie verandert hersenstructuur”

Onderzoek in Canada wijst erop dat mediteren mogelijk leidt tot veranderingen in de structuur in het brein. Vervolgstudies moeten dit verband verder bevestigen.

Diverse eerdere studies toonden al aan hoezeer de grijze en witte massa in de hersenen gevormd worden door meditatie. De grijze stof heeft als functie het verwerken van informatie, terwijl de witte stof de communicatie tussen de zenuwcellen verzorgt. De karakteristieke grijsbruine kleur komt door het mengsel van bloedvaten en cellichamen van zenuwcellen.

Verandering hersenstructuur door meditatie

De resultaten en implicaties van dit meditatie-onderzoek moesten echter nog verder worden uitgewerkt. Twee fundamentele vragen blijven achter: heeft meditatie ook een veranderde structuur van het brein tot gevolg? En zoja, in hoeverre dan?

Een team van de Universiteit van British Columbia (Canada) ging op zoek naar antwoorden in dit meditatie-onderzoek. Het onderzocht de bevindingen van 21 eerdere studies naar neurologische veranderingen bij in totaal 300 beoefenaars van meditatie. De analyse wijst op veranderingen in in ieder geval acht gebieden van het brein, waaronder delen voor:

  • Metabesef
  • Intern en extern fysiek bewustzijn
  • Hippocampus: geheugenbehoud en -herstel
  • Emotionele- en zelfregulering
  • Samenwerking linker- en rechterhersenhelft
De studie onderscheidde significante veranderingen in acht gebieden van het brein (Bron: Christoff Lab)
De studie onderscheidde significante veranderingen in acht gebieden van het brein (Bron: Christoff Lab)

Gunstig effect meditatie

De onderzoekers concluderen verder dat het effect op de structuur ‘medium’ is. Ze benadrukken dat meer onderzoek met “rigoureuzere methoden” nodig is, om meditatie definitief te kunnen koppelen aan veranderingen in de morfologie van het brein.

Dát de effecten van meditatie op het brein en de cognitie gunstig zijn, lijkt hiermee wel steeds meer bewezen. Onderzoek zal kunnen bijdragen aan een bredere acceptatie en beoefening van meditatie. Wat de effecten daarvan zullen zijn op de wereld, is alvast een interessant gedachtenexperiment!

Bron: Christoff Lab