Meditatie verbetert rationeel denken

Heb je moeite met het nemen van beslissingen, omdat emoties je denken in de weg zitten? Mensen die regelmatig meditatie beoefenen, gaan rationeler om met confronterende sociale situaties zoals het maken van keuzes. Dat wijst een Amerikaanse studie uit. Met hersenscans als bewijs. 

Veertig deelnemers en 26 ervaren meditatie-befoenenaars namen deel aan het onderzoek, dat bestond uit een bekend experiment: het Ultimatum-spel. Dit gaat als volgt: één persoon moet een som geld delen met een ander. Als de ander het aanbod accepteert lopen beiden weg met geld op zak, maar als de ander het aanbod te gierig vindt – wat verbazingwekkend vaak gebeurt – ontvangt geen van beiden iets. Rationeel gezien is het het beste om elk aanbod te accepteren, omdat iets krijgen beter is dan helemaal niets te ontvangen. Toch suggereert het Ultimatum-spel dat voor veel mensen emotie het wint van verstand: het is belangrijker om eerlijk behandeld te worden dan om er financieel op vooruit te gaan.

Opzet van het meditatie-onderzoek

Het onderzoeksteam bestond uit de Deense neurowetenschapper Ulrich Kirk van het Virginia Tech Carrillion, school en onderzoekscentrum voor geneeskunde, en onderzoekers van het Baylor Medical College in Houston. Bij het onderzoek waren de biedingen zeer onevenwichtig verdeeld: één van de twintig dollar werd weggeven, en de andere negentien zelf gehouden. 72 procent van de deelnemers weigerde hierdoor elk aanbod. Tegelijkertijd lagen de proefpersonen onder de MRI-scanner, die hun hersenactiviteit mat.

herenscans - onderzoek meditatie
De hersenscans uit het onderzoek. Voor een toelichting, zie hier.

Resultaten

De resultaten waren opvallend. Bij elk oneerlijk bod nam de activiteit onder ”normale mensen” vooral toe in de anterior insula, een gebied dat correspondeert met de emotie van afkeer. Maar bij de mediterende deelnemers werd een heel ander gebied actief, namelijk dat van de interoceptie, het vermogen om prikkels van binnenuit het eigen lichaam waar te nemen. Kirk schrijft dit toe aan het effect van mindfulnessmeditatie: “Mindfulness, in tegenstelling tot emotieregulatie, gebruikt een perspectief van buitenaf op de ervaringen, in plaats van hun inhoud (door afleiding) of context (door reframing) te veranderen” Hoewel het gedrag van de mediterende proefpersonen rationeler lijkt, gebruikten ze niet het hersengebied dat normaliter verbonden wordt met kil, berekenend redeneren.

Na de tests interviewde Kirk de mediterende deelnemers nog informeel: “Ze zeiden dat de voorstellen eigenlijk niet oneerlijk leken, of meer dat ‘verschillend’ niet gelijk staat aan ‘oneerlijk’”, zei Kirk. “Het was alsof de perceptie van verschil bij de mediterende mensen minder reactie veroorzaakt.”

Wil je ook de voordelen van meditatie ervaren? Meld je dan nu aan voor een cursus mediteren bij Bezielen, of voor een vrijblijvende proefles.

Bron: Miller-McCune