Waarom reiki kan helpen in de GGZ

Op donderdag 29 oktober was Bezielen aanwezig op de Hogeschool Rotterdam, tijdens een workshopdag van de minoropleiding ‘Agoog in de Geestelijke Gezondheidszorg’ (GGZ). Behandelaars in opleiding zagen een selectie uit het huidige aanbod van aanvullende zorg. Voor Bezielen legde Mario van den Bree uit wat de toegevoegde waarde van reiki kan zijn voor de GGZ.

Psychische nood, verbaal en fysiek geweld: een behandelaar in de geestelijke zorg krijgt te maken met verschillende stresssituaties. Er zijn gangbare manieren en protocollen om in deze omstandigheden met cliënten om te gaan. Soms kan de behandelaar door de cliënt dermate uit evenwicht worden gebracht, dat dit verstorend werkt voor de behandeling. Is er naast het gekozen zorgplan niet een aanvullende aanpak die ervoor zorgt dat behandelaar effectief contact kan behouden met de cliënt?

De opleiding Agoog in de GGZ organiseerde op donderdag 29 oktober een workshopdag voor vierdejaarsstudenten. De opleiding leert de student hoe de psychisch kwetsbare mens te ondersteunen zodat hij of zij de regie over het leven kan (her)nemen. Doel van de dag was om te bekijken naar welke aanvullende gereedschappen een behandelaar nog meer kan grijpen. Studenten konden bijvoorbeeld deelnemen aan workshops mindfulness, creatieve therapie en meditatie.

Reiki in de GGZ

Mario van den Bree was namens Bezielen aanwezig om uitleg te geven over reiki. Van den Bree is coach en Reiki Master bij Bezielen. Hij heeft als coach ervaring bij twee psychiatrische verslavingsklinieken in Rotterdam, ‘Ik ga het doen‘ (IGHD) en Ready for Change, waar dubbele diagnosen in combinatie met afhankelijkheidsstoornissen gangbaar zijn.

Tijdens de workshop ging Van den Bree in op een in zijn ogen onderbelicht thema in de GGZ: hoe verhoudt je eigen energie zich tot die van de cliënt, die in psychische nood verkeert? Van den Bree vertelde en liet de studenten ervaren dat reiki precies daar van betekenis kan zijn. ‘Reiki is levensenergie’, legde Van den Bree uit. En: ‘Ik zie reiki altijd als het bewustzijn van je eigen energie in combinatie met het contact met anderen.’

Van broeden tot zuigen

Zo’n zestig studenten maakten kennis met reiki, voor velen was het de eerste keer. Bijgaand diagram werd uitgelegd: je ziet hierop de energetische dynamiek in het lichaam. En ook een andere plaatje (zie bijgevoegd PDF) met verschillende vormen van onbalans en het effect hiervan op het evenwicht: broeden, hysterie, naast jezelf lopen, machtsvertoon, en het alom bekende zuigen?

De energetische dynamiek van het lichaam

De ogen gingen open. Zeker toen de voorbeelden ook voelbaar gemaakt werden in een aantal oefeningen. Studenten konden  de energie van de ander opmerken. En ze realiseerden zich: ook mijn cliënt kan op deze manier bij mij ‘binnen komen’. In stresssituaties kan dit op een nog veel rauwere, heftiger manier gebeuren. Maar juist dan is er een acuut zorgbelang om contact te kunnen blijven houden met de cliënt. Van den Bree benadrukt: ‘Als je als behandelaar ‘getriggerd’ wordt – dus uit balans gebracht – door een cliënt, dan voelt deze dit meteen.’

In zo’n situatie is de zorg niet optimaal. Het is als behandelaar zaak te weten wanneer je uit balans raakt, om tijdig in te kunnen grijpen. Studenten onderzochten hiertoe hun eigen allergie, en deden nog een reality check bij anderen: konden die de beschreven triggers herkennen?

Het werd duidelijk dat iedereen zo zijn eigen ‘minst favoriete cliënt’ (lees: mens) kent, maar dat deze voor een ander totaal geen problemen hoeft te geven. Een oplossing zou dus zijn om probleemgevallen over te dragen aan een collega.

Terug naar de basis

Reiki- en andere workshops op Hogeschool Rotterdam, bij GGZ Agoog-opleiding

Het is in de GGZ nog altijd gangbaar om de zaken vooral vanuit het hoofd te bekijken. Voor de aanwezigen was deze uitleg in termen van levensenergie dan ook verfrissend. Maar gezien hun enthousiasme is er een kans dat zij tot deze conclusie komen: reiki kan helpen in de GGZ. Reiki biedt niet alleen inzicht in de verhouding tussen de eigen energie en die van de ander, maar is bovendien een middel dat je zal helpen om in je kracht te blijven staan. Ook op momenten van zware storm. Voor de studenten was de afsluitende meditatie-oefening om terug te keren naar de basis dan ook waardevol. Contact met jezelf, om werkelijk contact te kunnen maken met de ander. Reiki als handreiking.