Meditatie remt veroudering af

Meditatie kan voorkomen dat onze chromosomen verouderen. Dat wijst een Amerikaanse studie uit.

De resultaten zijn onderdeel van het Shamatha-project, een grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van meditatie op lichaam en geest.

Shamatha-onderzoek naar meditatie

Een team van gerenommeerde wetenschappers uit diverse disciplines nam deel aan het project. Hierdoor kon op talloze fronten onderzoek worden gedaan: er werd bijvoorbeeld gekeken wat het effect is van traumatische beelden op het brein-in-meditatie, en het aandachtsvermogen bij het uitvoeren van automatische werkzaamheden werd gemeten. Ook het effect van meditatie op het verouderen van chromosomen werd onderzocht.

Voor het onderzoek opende het Shambhala Mountain Centre in de bergen van Colorado in 2007 twee keer gedurende drie maanden zijn deuren. Deelnemers beoefenden die periode intensieve meditatie rondom centrale thema’s in het Boeddhisme: liefde, geluk, compassie en gelijkmoedigheid. In de kelders van het gebouw stond ondertussen een arsenaal opgesteld aan meetinstrumenten, hersenscanners en datacomputers.

Mediteren en telomeren

Sinds kort komen de eerste bevindingen naar buiten: eerder al werden cognitieve en geestelijke verbeteringen gemeten, zoals een verhoogde concentratie en verbeterd welzijn.

Om het verouderen van chromosomen te meten werd specifiek gekeken naar de telomeren, oftewel de uiteindes van chromosomen, die een sleutelrol spelen bij de veroudering van cellen.

Mensen met relatief korte telomeren maken meer kans op hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes, depressie, degeneratieve ziektes als osteoporose, én ze sterven jonger.

Elke keer als een cel deelt, worden de telomeren korter. Wanneer telomeren te kort worden, kunnen ze niet meer delen en sterft de cel uiteindelijk. Tenzij het enzym telomerase de cel weer opbouwt.

Juist dit enzym bleek in dit onderzoek veel actiever te zijn bij de meditatie-groep, dan bij de controlegroep. De onderzoekers zijn voorzichtig, maar veronderstellen dat dit de afbraak van cellen kan afremmen, of zelfs kan omkeren.

Doorbraak

Het Shamatha-project is het eerste onderzoek dat dit effect beschrijft. “Als de link tussen meditatie en celveroudering ook op andere plaatsen wordt vastgesteld, is dit een grote doorbraak,” zo stellen de wetenschappers.

Meditatie lijkt hiermee niet alleen geestelijk, maar ook fysiek grote – positieve – gevolgen te kunnen hebben.

Bron: The Guardian