Boek ‘Het Yogische Pad’

Boek ‘Het Yogische Pad’

Dat yoga-beoefening kan zorgen voor meer flexibiliteit in het lichaam en ontspanning van de geest was al bekend, maar yoga biedt veel meer. Door toepassing van yoga-discipline kunnen wij zogenaamde welvaartsziekten als stress, burnout, hart-en vaatziekten en diabetes grotendeels voorkomen, maar ook bijdragen aan oplossingen van moderne wereldvraagstukken zoals verandering van de seizoenen, aantasting biodiversiteit, conflicten en meer.

Met zijn boek ‘Het Yogische Pad’ betoogt de Haagse yogadocent en leefstijladviseur Yograj Premacharya dat het middels toepassing van een yogische leefstijl in ons dagelijks leven mogelijk is om onze kansen op zogenaamde welvaartsziekten drastisch te minimaliseren. Eenmaal in dit proces van leefstijlverandering nemen wij vaak ook onze sociale leefomgeving mee en er ontstaan aanknopingspunten met de hedendaagse vraagstukken als klimaat, honger, conflict en vrede. Op deze manier kan toepassing van deze discipline door grote groepen mensen onze wereld veranderen. Dit kunnen wij voor elkaar krijgen zonder actieve bemoeienis van de overheid. Bovendien kost het praktisch niets.

Insteek van de zienswijze van Yograj zijn onder andere de yogische concepten Shreya en Preya die van grote invloed kunnen zijn op de kwaliteit van onze dagelijkse keuzes. Shreya is de richting van zelfrealisatie, de richting die leidt naar datgene wat goed is voor het allerhoogste Zelf. Preya is dat wat prettig voelt, maar niemand ten goede komt. Het is een tijdelijk genoegen. Al datgene wat plezierig, acceptabel of begerenswaardig is voor het ego, dat is preya. In ons dagelijkse leven worden we continu blootgesteld aan situaties waarbij we voor de keuze staan om voor shreya of preya te kiezen. Mensen die het yogische pad bewandelen, zullen eerder voor shreya kiezen.

Ook worden in het boek de Yoga Sutra’s besproken in relatie tot de vier Vedische levensdoelen: Dharma (ethish en moreel kompas), Arth (streven naar voldoende welvaart), Kama (bevredigen van zintuiglijke behoeften) en Moksha (hoogste realisatie, verlichting). Gekeken wordt hoe yoga ons leven beïnvloedt en hoe wij yoga-waarden effectief kunnen inzetten voor een betere wereld. Een wereld zonder armoede, waar mensen van verschillende achtergronden vreedzaam samenleven, waar harmonie bestaat tussen mens en natuur, lijkt zo ver van onze dagelijkse realiteit, maar is volgens de auteur eigenlijk binnen handbereik.

 

Elk hoofdstuk in het boek eindigt met enkele vragen die de lezer uitnodigt en aan het denken zet om het onderwerp van dat hoofdstuk op het eigen leven toe te passen.

Ben je nieuwsgierig geworden? Bestel het boek ‘Het Yogische Pad’ door een e-mail te sturen naar: yograj.premacharya@gmail.com of bel de auteur: 06-52505588. Het boek kost € 13,50 euro exclusief verzendkosten.