Personalized nutrition: de nieuwe ayurveda?

Het is nog toekomstmuziek, maar er wordt hard aan gewerkt: personalized nutrition. Deze gezondheidsleer zal het mogelijk maken een voedingsadvies af te stemmen op ieders specifieke genetische kaart. Heb je bijvoorbeeld aanleg voor darmaandoeningen, dan kan een dieet hier naadloos op worden afgestemd, nog voordat de aanleg zich openbaart. Chantal Gill’ard van Bezielen spreekt komende vrijdag op een conferentie over personalized nutrition. Gill’ard verbindt daarbij de moderne inzichten van personalized nutrition met de oude Indiase wijsheid over het menselijk lichaam van de ayurveda.

De lezing maakt deel uit van de workshop Food4Me, een conferentie over de mogelijke toepassing van personalized nutrition. Het gaat vooral over de ethische en juridische aspecten van deze gezondheidsleer.

Personalized nutrition

Met het in kaart brengen van het menselijk genoom in 2000 ontstond de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een voedingsvoorschrift dat nauwkeurig is afgestemd op elk individu. In gewoon Nederlands: ‘personalized nutrition’. Een dieet aangepast op specifieke genetische kenmerken zou chronische ziekten voorkomen en daarmee de gezondheid drastisch verbeteren. Een nieuwe tak van wetenschap ontstond, de zogenaamde nutrogenetics, die de samenhang tussen voeding en genetische uiting onderzoekt. Doel was om zoveel mogelijk mensen van zo’n hightech-dieet te laten profiteren.

Maar het is nog toekomstmuziek. Personalized nutrition beperkt zich tot het debat en het laboratorium, er moet nog veel onderzoek verricht worden. Want met het in kaart brengen van het genoom is er nog niet een systeem dat rekening kan houden met aspecten van het menszijn zoals emotie, spiritualiteit of sociale aspecten. En wat zijn bijvoorbeeld de toepassingen? Of de ethische grenzen? Want als het eenmaal mogelijk is om advies op maat te geven, hoe ver ga je dan in het afdwingen van dit advies? Het zijn vragen die horen bij de ontginning van dit nieuwe terrein in de gezondheidsleer, met alle eisen van deze tijd.

Ayurvedische leer

Hoe modern ook, het klinkt allemaal bekend in de oren: een dieet dat precies aansluit op wat jouw lichaam wil. Minstens drieduizend jaar al bestaat de kennis die nodig is om door middel van voeding gezondheid werkelijk te cultiveren. Het is geschreven in de Veda’s, de heilige geschriften uit antiek India die aan de basis stonden van het hindoeïsme. De Ayurveda maakt deel uit van die Veda’s en is een holistisch benadering die het lichaam niet losziet van geest en natuur. Doel is om het evenwicht dat bij geboorte aanwezig was te herstellen, of om verstoring van dit evenwicht te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het juiste dieet.

Voeding wordt in de ayurveda op een andere, maar misschien wel even nauwkeurige manier aangepast aan de wensen van elk individu. Hierbij wordt rekening gehouden met een uitgebreid aantal kenmerken, symptomen en andere lichamelijke verschijnselen. De ayurvedische leer bevat naast voedingsvoorschriften ook adviezen voor het beoefenen van meditatie en yoga.

Personalized nutrition beperkt zich vooralsnog tot voeding alleen. Maar allebei hebben hetzelfde doel: levenslange gezondheid. Beide delen een aandacht voor de complexe verschillen in elk lichaam. En wat bij de ene mist, is volop aanwezig in de ayurvedische leer. De holistische aanpak van de ayurveda zou daarom goed gecombineerd kunnen worden met de minitieuze benadering van personalized nutrition. Met zo’n dieet ben je niet meer stuk te krijgen.