Dr. Vijay SheelUpadhyay

Dr. Vijay SheelUpadhyay, de directeur van het Bhole Baba Ayurvedic Hospital and Research Center, Chilianaula, Ranikhet, heeft meerdere jaren professionele ervaring in het Indiase systeem van geneeskunde, d.w.z. Ayurveda en Panchkarma in India. Hij studeerde af in ayurveda aan de Dr. BR Ambedkar University, Bihar, en behaalde in 1998 zijn MD-graad in Ayurveda-geneeskunde aan de Mahatma Gandhi Gramoday University, Madhya Pradesh. Hij behaalde een gouden medaille in zijn M.D.-cursus. Dr. Vijay trad toe als junior research officer en binnen twee jaar na zij

n aanstelling kreeg hij promotie voor de functie van Assistant Director (Clinical Research) bij J.R.D. Tata Foundation for Research in Ayurveda and Yoga Sciences, Chitrakoot, werkte meer dan 6 jaar. Gedurende deze periodes stond hij onder leiding van de beroemde sociale hervormer van India, Nana JiDeshmukh, die werd onderscheiden door Bharat Ratn. Daarna raakte hij geïnspireerd door een zeer populair boek “Autobiography of Yogi” en besloot hij naar Ranikhet te komen voor een spirituele zaak. In het jaar 2004 verliet hij Chitrakoot en trad toe als medisch hoofdinspecteur bij Haidakhan Charitable Hospital, Chilianaula, Ranikhet, en startte tegelijkertijd een nieuw ayurvedisch ziekenhuis bekend als Bhole Baba Ayurvedic Hospital and Research Center, chilianaula, Ranikhet en werd benoemd tot directeur.

Dr. Vijay is een bezoekende faculteit geweest voor Ajeevan Swasthya Sanvardhan Ayurvedic Degree College, Chitrakoot, Madhya Pradesh.

Dr. Vijay bezoekt voortdurend verschillende landen om technische assistentie te verlenen en patiënten te raadplegen en lezingen te geven op het gebied van Ayurveda.

Hij beoefent Ayurvedische geneeskunde en Panchkarma-behandeling om een breed scala aan chronische aandoeningen te behandelen, zoals diabetes type 2, reuma, spondylose ankylopoetica, essentiële hypertensie, zwaarlijvigheid, neurologische aandoeningen, stofwisselingsziekten en verschillende psychosomatische ziekten enz. Sinds vele jaren jaar behandelt hij patiënten uit verschillende landen.

Hij heeft diverse Nationale & Internationale seminars en conferenties bijgewoond op het gebied van Ayurveda. Hij is regelmatig uitgenodigd door verschillende overheids- en niet-gouvernementele organisaties voor lezingen over ayurveda en gezondheidskwesties.

Specialiteiten: Ayurveda en Panchkarma