Astrid Hartog
In haar leven heeft Astrid al veel rollen vervuld. Deze rollen hadden altijd te maken met verandering, evolutie en soms revolutie. Over het algemeen ondersteunend aan anderen. Zij werkte jaren in de radiodiagnostiek en was adviseur voor diverse zorginstellingen, maar ook was zij merchandiser bij een band en webdesigner.
Een aantal jaren geleden kwam voor haar een grote ommezwaai en besloot zij haar missie te gaan leven. Haar lichaam en geest gaven signalen dat het tijd was om eerst haar eigen patronen te onderzoeken. De patronen die haar altijd veilig leken te hebben gehouden en toch maakten dat zij haar leven niet ten volle kon leven. Hierna heeft zij haar toolkit flink mogen vullen met kennis op allerlei gebieden met als rode draad ons bewuste en onderbewuste brein.
Haar passie is het samen ontrafelen van kansen en onderzoeken van perspectieven. Dat begint bij het herkennen van patronen en ongeschreven (familie)regels, die aan te kijken en waar gewenst te veranderen om zo nieuwe, gewenst patronen te installeren. Haar trainingen kennen een speelse en creatieve aanpak, die iedere keer zijn afgestemd op de deelnemer of groep, zodat een unieke en interactieve ervaring gegarandeerd is. Plezier en zintuiglijke ervaring zijn daar altijd onderdeel van. Kernwoorden: nieuwsgierigheid, oprechte interesse, speelsheid, krachtbaarheid, creativiteit.